CSR – bakgrund

Vad är CSR?

Socialt ansvarsarbete, CSR (Corporate Social Responsibility*), är numer en självklarhet för många företag – och en ansvarstrend som kommit för att stanna. Bara de senaste åren har företagen gått från att CSR är ett ”måste” till att snarare betrakta det som en nödvändighet och självklarhet. Att arbeta med CSR behöver inte vara så stort och komplicerat. Det handlar om att hitta områden inom verksamheten där man i möjligaste mån kan arbeta och praktiskt implementera dessa frågor, för att både internt och externt bidra till ett mer hållbart samhälle.

De senaste tjugo åren har banat väg för en helhetssyn på hållbar utveckling och under 2000-talets första årtionde har en enorm utveckling skett inom CSR. Termen var ännu för tio år sedan tämligen okänd – trots att begreppet myntades redan i 50-talets USA. Att arbeta med leverantörskedjan var inget man då tänkte på, förutom inom textilbranschen, som vaknade tidigt. Fokus för CSR har skiftat över tid; på 80-talet låg det på hur produktionen påverkade närmiljön, medan 90-talet innebar ett ökat miljöengagemang, som omfattade även råvaror, transporter och återvinning. På 00-talet lades mer vikt vid affärsetik och uppförandekoder. I dag syns en tydlig trend att vilja förbättra människors levnadsvillkor.

*CSR är en av flera benämningar på detta område. Andra är: SR (Social Responsibility), CR (Corporate Responsibilty), Grönt företagande och Hållbart företagande.

Högskolerestaurangers kundkort / studentkort

Högskolerestaurangers kundkort är snabbt, enkelt och ger dig rabatter på våra caféer och restauranger. Fördelar med kortet:

  • Rabatt på dagens lunch på våra restauranger
  • 10% rabatt på våra caféer
  • Enkelt att ladda och lätt att använda
  • Kortare kötid på flera av våra restauranger