Mera mångfald

Högskolerestauranger vinner Martin & Serveras årliga tävling “Utmaningen”

Årets tema i Martin & Serveras årliga utmaning var ”Mera mångfald”. Under en prisceremoni i Almedalen korades Högskolerestauranger till vinnare i kundklassen.

Juryns motivering i kundklassen: Högskolerestauranger strävar efter att minska rädslan för olikheter. De arbetar med mångfaldsfrågor internt i företaget, men också i mötet mellan medarbetare och restauranggäst. Här finns en medvetenhet om interna brister vad gäller könsfördelning, jämställdhet och kulturell bakgrund, men här finns också visionen att förändra.

Emma Federley König, HR-chef Högskolerestauranger. – Vi förändrar personalpolitiken för att bli öppnare för mångfald. Vi har bland annat arbetat med vår rekryteringsprocess och skapat ett uttryck som ska vara mer iögonfallande för de som söker tjänster hos oss. Vi vill uppmuntra till olikheter. Vi utbildar samtliga medarbetare och chefer i mångfaldsfrågor. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att bereda plats för personer med funktionsnedsättning. Men viktigast är att vi på ett klart och tydligt sätt startat ett arbete med nolltolerans mot kränkningar. Det är inte spikat än men för vinstpengarna planerar vi att ta in en inspiratör och föreläsare för att öka förståelsen för frågorna.

Martin & Serveras årliga utmaning har som mål att lyfta viktiga frågor inom hållbarhet och ansvar. Tidigare år har tävlingen fokuserat på bland annat att minska matsvinnet och öka andelen ekologiskt. Vinnaren i varje klass vinner 30 000 SEK att investera i åtgärder för att ytterligare öka mångfalden i företaget.

För mer information kontakta Emma Federley König, HR-chef Högskolerestauranger på 08 518 01 160 eller emma.federleykonig@hors.se

Högskolerestaurangers kundkort / studentkort

Högskolerestaurangers kundkort är snabbt, enkelt och ger dig rabatter på våra caféer och restauranger. Fördelar med kortet:

  • Rabatt på dagens lunch på våra restauranger
  • 10% rabatt på våra caféer
  • Enkelt att ladda och lätt att använda
  • Kortare kötid på flera av våra restauranger