Minska matsvinnet

I en studie från 2014 gjord av SMED* visar att Sverige slänger ungefär 1,3 miljoner ton matavfall varje år vilket motsvarar tre procent av våra totala utsläpp av växthusgaser. En stor del av detta är avfall som hade kunnat undvikas, så kallat matsvinn. För att minska matsvinnet fick Livsmedelsverket tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att under en treårsperiod genomföra insatser som minskar matsvinnet.

* SMED (Svenska MiljöEmissionsData) är ett konsortium inom vilket organisationerna IVL Svenska Miljöinstitutet AB, SCB (Statistiska centralbyrån)

På väg mot ett Sverige med mindre matsvinn
Mot bakgrund av detta tänker vi på Högskolerestauranger ta vår del av ansvaret och påbörjade ett projekt hösten 2016 för att minska matsvinnet från våra 46 restauranger och caféer. Målet är att vi ska minska matsvinnet med 30 procent inom tre år. Vi kommer löpande att kommunicera och informera våra gäster och personal om hur det går.

Vad är vår strategi för att lyckas?
De flesta förändringar börjar med kunskap, med nyvunna insikter är det oftast lättare att göra förändringar, därför är vår strategi att löpande informera och kommunicera fakta om matsvinnets påverkan.

Vi kommer också engagera och belöna vår omgivning vid ett förändrat beteende. För att lättare nå fram, har vi tagit fram ett kommunikationskoncept som heter ”Make a Difference” – gör skillnad, utifrån vilket vi agerar och kommunicerar.

 

 

MANIFEST
Till våra gäster
Ni är en betydande del av Sveriges framtid. Vi möter er varje dag. Vi ser och hör hur diskus-
sionerna går varma runt matborden. Det gör oss hoppfulla! Vi tror på er! Vi tror på att ni kan göra skillnad! Att tillsammans kommer ni hitta nya lösningar på världens utmaningar.

Vi gör vår del! Vi vet att kosten är viktig. Vi levererar bra, varierad och miljövänlig mat, som förhoppningsvis ger er kraft och lust att prestera.

Vi vet också att dagens matproduktion och ”matsvinnet” i synnerhet är en stor del av de miljöproblem vi står inför.

Därför tänker vi agera och det vill vi göra tillsammans med er!
Under tre år tänker vi satsa på att minska vårt matsvinn med 30 procent. Om vi gör vår del,
vill du vara med och göra din? Det är enkelt – Ta inte mer mat än du orkar äta upp!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Högskolerestaurangers kundkort / studentkort

Högskolerestaurangers kundkort är snabbt, enkelt och ger dig rabatter på våra caféer och restauranger. Fördelar med kortet:

  • Rabatt på dagens lunch på våra restauranger
  • 10% rabatt på våra caféer
  • Enkelt att ladda och lätt att använda
  • Kortare kötid på flera av våra restauranger