Miljöarbete

Ett aktivt miljöarbete är en självklarhet för de allra flesta i dagens samhälle, så pass att det i många fall är en avgörande beslutsfaktor för konsumenten. Vi ser detta varje dag, och trenden är inte bara här för att stanna – den accelererar.

Högskolerestaurangers övergripande miljömål:

Alla våra återkommande leverantörer ska ha ett strukturerat miljöarbete

Urvalet av våra leverantörer görs noggrant och med stor omsorg. Enbart leverantörer som har en egen miljöpolicy och klara och tydliga miljömål, samt är de kvalitativt bästa i branschen kommer i fråga.

Minska miljöbelastningen från vår verksamhet

Vi ska styra mot användning av förnyelsebara material och råvaror samt biologiskt lätt nedbrytbara substanser för att minimera verksamhetens miljöbelastning. I detta ingår att vår mat levereras med en transportfirma som kör på förnyelsebara bränslen och jobbar med optimerade transportsträckor.

Minska mängden osorterat avfall

Vi ska arbeta för att minska de avfallsmängder vi ger upphov till genom materialåtervinning, materialminimering och förbrukning av så miljövänligt engångsmaterial som möjligt. Just nu pågår till exempel ett projekt på en av våra restauranger där vi mäter avfallet varje dag och redovisar det för våra kunder. Vi ser gärna att detta exporteras ut i hela verksamheten.

Öka mängden certifierade och ekologiska produkter

Ungefär 23 procent av de varor vi köper in är i dag certifierade på något sätt. Vårt mål är att uppnå minst 25 % till 2020.  Allt kaffe som serveras i våra försäljningsställen är både ekologiskt och Fairtrademärkt, och vi har fler Fairtrademärkta produkter i sortimentet, som choklad, godis och färdiga måltider. Nästan alla grönsaker vi säljer är ekologiska och hösten 2014 gick vi helt över till enbart ekologiska bananer. Dessutom köper vi endast miljömärkt fisk, vilket vi är väldigt stolta över.

Egenkontroll av verksamheten

Vi ska minimera riskerna för påverkan på miljön och människors hälsa genom egenkontroll. 

Våra medarbetare genomgår därför regelbunden utbildning inom livsmedelshygien enligt HACCP, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations standardiserade arbetsmetod, och de måste vara medvetna om vilka regler och förordningar som ska följas. Vi har även utvecklat ett specialanpassat hygienprogram tillsammans med Ecolab för att säkerställa att vi efterlever lagkraven på restauranger avseende livsmedelshygien.

Om du har frågor kring vårt miljöarbete eller kanske tips på hur vi kan förbättra oss – kontakta oss gärna via info@hors.se.

Vill du veta mer om de certifieringar och kontrollsystem vi arbetar med och vad dessa innebär?
MSC Fairtrademärkt

Skicka feedback »