Högskolerestauranger AB GEM 7365561273694 Kst 905

Välkommen till Uppsala

Omkring Uppsala universitet hittar du oss vid Ekonomikum, Uppsala biomedicinska centrum och i Ångströmlaboratoriet. Allt som allt är det sex olika ställen: tre restauranger och tre caféer. Restaurang Humlan serverar lunch vid Ekonomikum och Café Humlan ligger bredvid. Lunch hittar du också på restaurang Bikupan vid Uppsala biomedicinska centrum. Café Bikupan bredvid bjuder in till ett litet surr efter maten.

Café Ångström ligger helt logiskt i Ångströmlaboratoriet, vilket även Matbutiken gör.